Stichting Vergeten Geluk is opgericht in 2014

Ons doel is om ouderen (60+) die geïsoleerd in onze samenleving staan, de mogelijkheid te bieden om leuke momenten te (her)beleven. Uitstapjes naar plaatsen of gelegenheden die voor hen ooit belangrijk waren, maar waartoe zij nu door beperkingen op financieel, sociaal of lichamelijk gebied, niet meer toe in staat zijn. Het geluk, dat door de huidige leefomstandigheden, vergeten is.

Stichting Vergeten Geluk is ontbonden in 2018.

De wensen worden vanaf eind 2018 vervuld door stichting de Buitenwacht

In onze samenleving wordt steeds meer van de mensen verwacht dat zij langer zelfstandig wonen

Dit vergroot de kans op vereenzaming, buren kennen elkaar vaak niet. Er zijn meer mensen die door een fysieke, psychische of financiele beperking het huis niet meer uit kunnen of durven. Het gevolg is dat zij niet of nauwelijks nog in de samenleving participeren.

Ouderen weer te laten genieten, daar gaat het ons om

Het gaat niet alleen om de eenzaamheid op te lossen bij de ouderen, maar dat wij vanuit onze wens om mensen weer te laten genieten van het leven, een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Wij willen in 2020 veel burgers en ook het bedrijfsleven hebben bereikt

Die zich om hun naasten(60+) bekommeren en deze samen met Stichting Vergeten-Geluk op weg te helpen naar een voor de ouderen begripvolle samenleving zonder zich eenzaam/geïsoleerd/ vergeten te hoeven voelen. Met socialmedia hopen wij een op een groot bereik, en hiermee ook een podium te bieden aan iedereen die ons op welke wijze dan ook wil bijstaan.

In 2020 hebben wij met elkaar veel ouderen hun passie of vergeten geluk weten terug te geven

Dit d.m.v. een leuke dag rond een persoonlijke wens en vanuit hier de oudere wegwijs te maken in de mogelijkheden, waardoor ze er vaker op uit gaan, met of zonder vrijwilliger of andere (alleenstaande) ouderen.

Drechtsteden

Wij zijn gevestigd in Dordrecht en kunnen rekenen op de samenwerking met Dordtse ondernemingen bij het vervullen van de wensen.

De oprichters.

Van links naar rechts: Sacha Westdijk, Claryanne Bakker, Dorien Henneman, voormalig bestuur en oprichters van Vergeten Geluk